Czy wynik testu narkotykowego będzie pozytywny, jeśli użyję oleju konopnego z CBD?

Czy wynik testu narkotykowego będzie dodatny, jeśli użyję oleju konopnego z CBD?

Większość testów narkotykowych wykrywa THC (Δ9-tetrahydrokannabinol), a nasze produkty zawierają niemal niewykrywalne ilości THC. Badania jednak wskazują, że spożywanie żywności zawierającej konopie (nasiona, olej itd.) może dać pozytywny wynik badania na THC. Dlatego jeżeli przechodzisz jakiekolwiek testy na obecność narkotyków, zalecamy, abyś porozmawiał z osobą przeprowadzającą badania, zanim użyjesz jakichkolwiek produktów konopnych z CBD.

<- Wróc