Zanieczyszczenia w olejkach konopnych

   09/27/2015
Zanieczyszczenia w olejkach konopnych

Stosowane olejki i pasty CBD muszą być wolne od zanieczyszczeń i odpadów, które mogą stanowić krótko lub długoterminowe zagrożenie dla naszego zdrowia. Rośliny z których wytwarzane jest CBD są narażone na kilka rodzajów zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych w trakcie całego procesu produkcji. Wymagane jest, aby były pozbawione metali ciężkich, herbicydów, pestycydów, bakterii i grzybów.

Zanieczyszczenia chemiczne. Metale ciężkie.

Metale ciężkie, które mogą znaleźć się w roślinach to ołów, rtęć, kadm i chrom. Metale te gromadzą się w częściach naszego ciała. Po osiągnięciu pewnego poziomu tych toksyn powstaje w organizmie tzw. brak równowagi metabolicznej, co prowadzi pożniej do zatrucia. Zatrucie to nazywa się np. ołowicą i charakteryzuje się nagromadzeniem metali w tkankach miękkich, kościach i we krwi, co powoduje zaburzenia fizjologiczne, a nawet prowadzi do śmierci.

Zanieczyszczenia chemiczne. Niemetaliczne: Arsen, azotany i azotyny i pochodne

Zanieczyszczenie wody arszenikiem jest znacznie bardziej powszechne niż się sądzi. Kontakt z arsenem i jego pochodnymi może prowadzić do podrażnienia skóry a nawet w nie których przypadkach powstania raka skóry. Rośliny potrafią naturalnie wchłonąć arsen i przechowywać go w swoich tkankach.

Azotyny są powodem obecności azotu w roślinach. Uprawy wymagają użycia pewnej ilości azotu do otrzymania optymalnego poziomu upraw. Kiedy dodaje się nawozów sztucznych z azotem organicznym, ten zmienia się w glebie w sole amonowe, azotyny i azotany. Gdy azotany mają dostęp  do naszego ciała, niektóre z nich mogą zmienić się w azotyny, a te z kolei mogą wytwarzać substancje o dużym zagrożeniu dla naszego zdrowia.

Pozostałości pestycydów

Olejki konopne CBD, które mają być podane do spożycia nie powinny zawierać pozostałości pestycydów. Niekiedy do uprawy konopi musimy stosować te pestycydy, które znajdują się na liście środków bezpiecznych. 

Zanieczyszczenia biologiczne

Zanieczyszczenia biologiczne to drobnoustroje (bakterie, grzyby i drożdże), które mogą się znajdować w końcowym produkcie.

O czym należy pamiętać przed zakupem produktów z CBD?

Olej konopny powinien mieć etykietę z treścią opisu roztworu i mieć wyraźnie zaznaczone ilości każdego zawartego kannabinoidu.

Olej konopny powinien posiadać orientacyjne dawkowanie.

Na produkcie musi być napisane dokładne stężenie składnika aktywnego CBD.

Dany produkt powinien posiadać certyfikat analizy, na którym można sprawdzić zawartość substancji aktywnych, zawartość substancji THC, potwierdzony brak zawartości metali ciężkich, herbicydów, pestycydów i innych zanieczyszczeń.

olejek cbd

olej konopny cbd

konopny sklep

olej cbd endoca