Padaczka lekooporna vs kannabidiol CBD: efekty leczenia

   11/17/2015
Padaczka lekooporna vs kannabidiol CBD: efekty leczenia

Chociaż nie ma żadnych klinicznych, kontrolowanych badań placebo opublikowanych dla CBD pod względem leczenia padaczki lekoopornej u młodzieży i dzieci, to wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie Epilepsy and Behavior, wykonane przez Jacobson and Porter ze Stanford University dostarczają nowych obiecujących rezultatów.

Padaczka lekooporna i CBD: metoda badań

Metoda badań polegała na przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców dzieci w Stanach Zjednoczonych, którzy używali produktów z konopi wzbogaconych w CBD, w celu kontrolowania choroby, jaką jest padaczka lekooporna. Rodzice używali różnych niezatwierdzonych preparatów CBD w celu leczenia dzieci chorych na padaczkę lekooporną. Dziewiętnastu rodziców udzielało odpowiedzi na temat wpływu CBD na ilość ataków padaczki u swoich dzieci. Spośród 19 dzieci, 10 z nich miało zespół Draveta, cztery miało syndrom Doose, jedno z dzieci miał zespół LGS (zespół przepuszczającego jelita) a ostanie z nich cierpiało na idiopatyczną padaczkę.

Efekty leczenia padaczki lekoopornej kannabidiolem CBD

Szesnastu (84%) z 19 rodziców odnotowało zmniejszenie częstości napadów swojego dziecka podczas korzystania z CBD. Dwóch (11%) z nich odnotowało całkowity zanik napadów, osiem (42%) odnotowało zmniejszenie liczby napadów o ponad 80%, a sześć (32%) odnotowało redukcję o 25-60%. Wyniki badań po zastosowaniu CBD wyświetlone są na wykresie poniżej:

cbd padaczka
Padaczka lekooporna vs kannabidiol CBD: wykres redukcji napadów

Inne korzystne efekty obejmowały zwiększenie koncentracji, lepszy nastrój i lepszy sem. Działania niepożądane obejmowały senność i zmęczenie.

cbd padaczka lekooporna
Padaczka lekooporna i kannabidiol CBD: efekty stosowania

Badanie zostało sfinansowane przez GW Pharmaceuticals.

Pełny raport – Porter and Jacobson, 2013 – Report of a parent survey of cannabidiol-enriched cannabis use in pediatric treatment resistant epilepsy

Poprzednie wyniki badań stosowania CBD w leczeniu padaczki lekoopornej

Wyniki te odzwierciedlają badania przeprowadzone w 2002 roku przez Pelliccia et al, na grupie 18 dzieci. International Association for Cannabis as Medicine Congress w Holandii, stwierdzili następujące zachęcające wyniki:

 • Nie zaobserwowano negatywnych skutków ubocznych, które wymagałyby przerwania kuracji za pomocą CBD
 • W większości leczonych dzieci zaobserwowano poprawę w wysokości równej lub wyższej niż 25%, pomimo niskich dawek CBD
 • U wszystkich dzieci leczonych CBD zaobserwowano wyraźną poprawę świadomości i spastyczności

Pełny raport – Pellicca et al, 2002 – Treatment with CBD in oily solution of drug-resistant pediatric epilepsies

W 2013 zwiększyło się zainteresowanie wśród pediatrów specjalistów zajmujących się leczeniem padaczki za pomocą CBD, w szczególności w przypadku syndromu Draveta. To zainteresowanie doprowadziło do medycznej konferencji zorganizowanej przez New York University School of Medicine w dniu 4 października 2013, zatytuowanej „Kannabidiol: potencjalne zastosowanie w padaczce i innych zaburzeniach neurologicznych” Według specjalistów, którzy zebrali się na konferencji, CBD jest atrakcyjne w leczeniu padaczki z różnych powodów:

 • Opisy przypadków skuteczności, w szczególności wśród pacjentów w ciężkim stanie, konsekwentnie dawały zachęcające sygnały
 • Naturalny i bezpieczny profil CBD potwierdzony badaniami sugeruje, że może być atrakcyjną formą leczenia bez niepożądanych skutków ubocznych, w porównaniu do innych leków przeciw padaczkowych

Ponadto specjaliści stwierdzili, co następuje:

 • Tylko preparat farmaceutyczny CBD, który mógłby spełnić wymagania FDA pod względem normalizacji i kontroli jakości byłby odpowiedni do podawania dzieciom
 • Kontrolowane badania placebo powinny być wykonane w trybie pilnym, w celu zapewnienia solidnych dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo CBD

Źródła:

 1. Porter BE, Jacobson C. Report of a parent survey of cannabidiol-enriched cannabis use in pediatric treatment-resistant epilepsy. Epilepsy Behav. 2013 Dec;29(3):574-7.
 2. http:// cme.med.nyu.edu/epilepsy
 3. Porter BE, Jacobson C. Report of a parent survey of cannabidiol-enriched cannabis use in pediatric treatment-resistant epilepsy. Epilepsy Behav. 2013 Dec;29(3):574-7.
 4. Jones NA, Glyn SE, Akiyama S, Hill TD, Hill AJ, Weston SE, Burnett MD, Yamasaki Y, Stephens GJ, Whalley BJ, Williams CM. Cannabidiol exerts anti-convulsant effects in animal models of temporal lobe and partial seizures. Seizure. 2012 Jun;21(5):344-52

Zródło medycznamarihuana.com

BADANIA NAUKOWE - CBD