Analiza laboratoryjna Endoca

   03/16/2016
Analiza laboratoryjna Endoca

Analiza kannabinoidów

Analizę przeprowadzono przy użyciu systemu HPLC  Shimadzu wyposażonego w  iniektor termostatowany typu  SIL 30AC, próżnie DGU  20A5 oraz  pompe LC-30AD. Rozdział chromatograficzny uzyskano przy użyciu kolumny  Supelco Discovery HS C18 (25 x 4.6 mm, 5 µm) RP wraz z użyciem pre kolumny C18 w temperaturze 30 °C kontrolowanej przez piec grzewczy CTO-20AC. Użyto elucji izokratycznej   (acetonitryl: woda (0,5% FA) (4: 1)) w czasie 30 minut. Szybkość przepływu wynosiła 0,8 ml/min. Kannabinoidy CBD i CBDA monitorowano przy długościach fali 225 i 306 nm,  z zastosowaniem  detektora diodowego SPD-M20A.  Stężenie standardów wynosiło 1 mg/ml przy objętości nastrzyku   20 µl. Ocenę danych prowadzono stosując oprogramowanie Solutions Lab. Analizę ilościową badanych kannabinoidów oceniano przy użyciu krzywej wzorcowej dla każdego związku.  Zakres kalibracji był liniowy dla stężeń  od 5 do 500 ng /ml, dla CBD oraz  od 5 do 500 ng/ml dla CBDA.  Czasy retencji związków wynosiły odpowiednio: CBDA (RT 9,5 min), CBD (RT 11,1 min). Ekstrakt z konopi rozpuszczono w  1 ml  metanolu. Następnie roztwór poddano działaniu ultradźwięków przez 5 minut i mieszano przez 10 sekund. Próbki przed analizą HPLC wirowano przy 4800 obrotach na minutę, a następnie rozcieńczono metanolem do stężenia końcowego 1 mg/ml.

analiza cbd

Analiza terpenów

10 mg homogenicznej próbki odważano i rozpuszczono w  1 ml pentanu zawierającego 0,04% dekanu jako wzorca wewnętrznego. Próbkę umieszczano w  ultradźwiękowej  łaźni wodnej na 5 minut i wymieszano. 200 µl tak przygotowanego roztworu rozcieńczono 800 µL pentanu i poddano analizie metodą GC-FID.  W celu analizy terpenów użyto chromatografii gazowej (Agilent HP 6890) z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID).Rozdział chromatograficzny przeprowadzono przy użyciu kolumny kapilarnej RRTX-5 w / Integra-Guard. Nastrzyk na kolumnę chromatograficzną uzyskano wykorzystując dozownik typu split/splitless w trybie split (1:10). Analizę przebiegała w następujących warunkach: program temperaturowy: od 50 °C do 280 °C (narost 15 °C/min), kolumnę utrzymywano w temp. 280 °C przez 15 min, całkowity czas analizy 31 minut; temperatura dozownika 280 °C; temperatura linii transferowej 260 °C; przepływ helu przez kolumnę chromatograficzną 1mL/min. Na kolumnę nastrzyknięto 2 µL próbki. Dane analizowano przy użyciu Chemstation v.D.02.00.275 (Agilent Technologies).

endoca cbd