Czy CBD można łączyć z innymi lekami?

   02/24/2018
Czy CBD można łączyć z innymi lekami?

CBD czyli kannabidiol może być inhibitorem metabolizmu wielu leków, ponieważ może hamować ważne klasy enzymów wątrobowych czyli cytochromy P450.

Powoduje to wzrost stężenia leków we krwi. CBD może hamować metabolizm leków związanych m.in. z CYP2C19, do których należą:

- leki przeciwdepresyjne (w tym SSRI – citalopram, leki trójpierścieniowe – amitryptylina, klomipramina, imipramina oraz moklobemid, bupropion)
- leki przeciwpadaczkowe (m.in. benzodiazepiny, fenobarbital, fenytoina)
- inhibitory pompy protonowej, stosowane w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, wrzodów żołądka i zgagi
- leki przeciwpłytkowe (klopidogrel)
- beta-blokery (propranolol)
- inne (leki przeciwmalaryczne, indometacyna, warfaryna, gliklazyd, niektóre leki przeciwwirusowe).

CBD może hamować również cytochrom P450 klasy 3A, w tym CYP 3A4, oraz CYP 3A5.

Ich substratami są leki przeciwhistaminowe (stosowane w alergiach), antybiotyki (erytromycyna, klarytromycyne), leki przeciwwirusowe (np. ritonawir), leki immunomodulujące (cyklosporyna, syrolimus, takrolimus), leki przeciwarytmiczne, sterydy, leki antykoncepcyjne (progesteron).

Wpływają również na stężenie niektórych leków przeciwnowotworowych (docetaksel, glivec, irynotekan, paclitaksel, winkrystyna i inne).

Wpływ CBD na leki

Nie wiadomo czy możliwe interakcje mają znaczenie kliniczne, tzn. czy wzrost stężenia może być szkodliwy dla naszego organizmu i czy wpływa to na skuteczność pozostałych leków oraz CBD.

Niemniej jednak należy zachować zawsze ostrożność przy wprowadzaniu różnych ziół, suplementów diety czy CBD.

Tu kupisz olej CBD