Olej konopny przy ALS i chorobie Alzheimera

   09/29/2018
Olej konopny przy ALS i chorobie Alzheimera

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)


Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) to choroba neurodegeneracyjna, którą charakteryzuje spastyczność mięśni, szybko postępujące osłabienie, wyniszczenie mięśni, dysfagia, afazja oraz niewydolność oddechowa. Dysregulacja reakcji zapalnej oraz nierównowaga GABA powiązane są z rozwojem choroby.
 
Wiele procesów, w których biorą udział kannabinoidy, ma miejsce dzięki temu, że łączą się one z receptorami CB oraz hamują uwalnianie cytokin prozapalnych i chemokin w celu zlikwidowania reakcji zapalnej, co wykazały modele przedkliniczne.

Kannabinoidy mają także istotny wpływ na hamowanie stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego (łączne uszkodzenia wynikające z reaktywnych form tlenu i azotu), modulowanie ekspresji syntazy tlenku azotu oraz ograniczanie produkcji reaktywnych form (azotu - RNS oraz tlenu - ROS).
 
Stwierdzono ponadto, że fitokannabinoidy ograniczają ekscytotoksyczność poprzez hamowanie uwalniania glutaminianu. Olej konopny wzmacnia działanie hamującego neuroprzekaźnika: kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Ostatnie badania in vivo popierają te obserwacje i udowadniają, że oleje konopne CBD mogą przynosić korzyści jako czynniki neuroprotekcyjne w ALS.
 
Odnosząc się do podobnej kwestii, leczenie przy wykorzystaniu oleju konopnego CBD (CBD, nieodurzający kannabinoid) ze względu na jego powinowactwo do receptorów CB1 wydaje się znacznie opóźniać początki choroby.
 

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która oddziałuje na neurony, prowadząc do utraty pamięci oraz umiejętności językowych i funkcji poznawczych, jak również do zmian nastroju i zachowań. Obumieranie neuronów powoduje postępujące pogorszenie objawów neurologicznych.

W początkowym okresie następuje uszkodzenie komórek nerwowych hipokampa, co powoduje pogorszenie się pamięci krótkotrwałej. Wraz z postępem choroby i uszkodzeniem kory mózgu następuje pogorszenie umiejętności językowych oraz upośledzenie zdolności oceny.
 
Choroba Alzheimera jest uznawana za związaną z klinicznym niedoborem endokannabinoidów, ang. CECD, zaś olej konopny CBD zaproponowano jako czynnik antyoksydacyjny w leczeniu chorób neurodegeneracynych. Wykazano, że CBD stymuluje receptory PPAR-gamma, które niszczą płytki amyloidowe odgrywające fundamentalną rolę w rozwoju choroby Alzheimera.

Dalsze badania oraz amerykański patent o numerze 6630507 popierają użycie CBD jako środka o działaniu prewencyjnym przeciwko chorobie Alzheimera, podkreślając przeciwzapalne oraz neuroprotekcyjne właściwości CBD.

Powyższe wyniki sugerują, że CBD mogłoby stanowić obiecujące narzędzie w prewencji oraz leczeniu choroby Alzheimera.

Przy chorobach typowo neurologicznych zalecany jest dekarboksylowany olej CBD o najwyższej biodostępności.