Olej CBD a choroby układu pokarmowego

   09/29/2018
Olej CBD a choroby układu pokarmowego

Wiele chorób układu pokarmowego wiąże się bezpośrednio ze stresem oksydacyjnym. Należą do nich takie schorzenia jak mdłości, wymioty, choroba refluksowa przełyku (ang. GERD), wrzody żołądka i dwunastnicy, zespół jelita drażliwego, nieswoiste zapalenia jelit oraz rak żołądka, jelita cienkiego oraz jelita grubego.

By złagodzić szkodę spowodowaną w wyniku urazu lub infekcji, organizm ludzki reaguje w aktywny sposób, wytwarzając odpowiedź zapalną poprzez uwolnienie komórek mikrogleju i makrofagów. Jednakże aktywacja komórek mikrogleju i makrofagów związana jest również z uwolnieniem glutaminianu, reaktywnych związków tlenu (ROS) i azotu (NO) oraz czynnikiem martwicy nowotworu (ang. TNF), co powoduje nasilenie stanu zapalnego, powikłania mikro naczyniowe oraz deficyt endokannabinoidów. 1,2,3,4

CBD niweluje mdłości i wymioty

Receptory CB (w szczególności CB1) zlokalizowane u podstawy czwartej komory w korze mózgowej są powiązane z nudnościami i wymiotami. Wymioty związane są z nabytym klinicznym niedoborem endokannabinoidów, indukowanym przez procesy zapalne i czynniki jatrogenne (o niedoborze pisaliśmy tutaj). Zarówno wymioty ostre, jak i przewlekłe mają związek z zaburzeniami równowagi elektrolitów oraz odwodnieniem, co może stanowić zagrożenie dla życia. Publikacje naukowe zalecają stosowanie oleju konopnego w trakcie chemioterapii. Olej CBD wpływa na zwiększenie ilości kannabinoidów krążących we krwi, które łączą się z CB1 zmniejszając nudności oraz wymioty.

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego cechuje się powstawaniem nowotworów złośliwych w tkankach jelita grubego i odbytu, z których większość to złośliwe gruczolakoraki. Badania kliniczne oraz in vivo wykazały, że CBD prowadzi do śmierci komórek nowotworowych poprzez szlak stresowy siateczki śródplazmatycznej, który aktywuje autofagię i usprawnia apoptozę. Ponadto CBD wydaje się prowadzić do up-regulacji wewnątrzkomórkowych cząsteczek adhezyjnych, które zmniejszają inwazyjność komórek rakowych. Te obiecujące wyniki zalecają potencjalne stosowanie olejku CBD w profilaktyce raka jelita grubego w celu usprawniania homeostazy układu endokannabinoidowego i funkcjonalności receptorów. 5,6,7

Rak trzustki

Do rozwoju choroby nowotworowej w trzustce dochodzi przede wszystkim w trzeciej dekadzie życia. W większości przypadków jest to rak trzustki, zaś rozpoznanie nowotworu ma na ogół miejsce w zaawansowanym stadium, co sprawia, że rokowania są złe. Do objawów należą ciemny mocz, zmniejszenie apetytu, spadek masy ciała, jaśniejszy kolor kału, ból brzucha i pleców oraz żółtaczka. CBD wykazało obiecujące rezultaty w leczeniu raka trzustki poprzez indukowanie apoptozy oraz hamowanie wzrostu złośliwych komórek. Olej CBD ponadto hamuje powstawanie reaktywnych form tlenu, w ten sposób chroniąc nieprzekształcone komórki przed procesem chorobowym. Wyniki badań naukowych demonstrują, w jaki sposób podawanie CBD osobom z dziedziczną lub nabytą predyspozycją do raka trzustki mogłoby być konkretną, możliwą terapią w najbliższej przyszłości. 8,9

Rak wątroby

Rak wątroby może być pierwotny, indukowany przez procesy zapalne takie jak wirusowe zapalenie wątroby typu C lub wtórny, będący wynikiem przerzutów w przebiegu innych nowotworów pierwotnych, takich jak rak piersi, rak jelita grubego czy rak płuca.

Objawy to m.in. żółtaczka, spadek wagi, nudności i wymioty oraz ból brzucha. Badania naukowe wykazują związek pomiędzy przeciwnowotworowym działaniem kannabidiolu w raku wątroby a sprzyjaniu śmierci komórek rakowych, zahamowaniem proliferacji komórek oraz zahamowaniem angiogenezy nowotworowej. W nowotworze złośliwym wątroby kannabinoidy wydają się prowadzić do apoptozy komórek nowotworowych i chronić nieprzekształcone komórki przed procesem chorobowym, promując tym samym stosowanie CBD przez pacjentów cierpiących na raka wątroby. 6,9,10,11

 1. Franjo Grotenhermen. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Cannabinoids. Clin Pharmacokinet 42, 327–360 (2003)
 2. Russo, E. B. Clinical endocannabinoid deficiency revisited: can this concept explain the therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions? Neuroendocrinol. Lett. 25, 31–39 (2004).
 3. Croxford, J. L. Therapeutic potential of cannabinoids in CNS disease. CNS Drugs 17, 179–202 (2003).
 4. Booz, G. W. Cannabidiol as Emergent Therapeutic Strategy for Lessening the impact of Inflammation on Oxidative Stress. Radic. Biol. Med 51, 1054–1061 (2011).
 5. O’Neill, S. & O’Driscoll, L. Metabolic syndrome: A closer look at the growing epidemic and its associated pathologies. Obes. Rev. 16, 1–12 (2015).
 6. Levite, M. Nerve-driven immunity: Neurotransmitters and neuropeptides in the immune system. Nerve-Driven Immunity: Neurotransmitters and Neuropeptides in the Immune System (2012). doi:10.1007/978-3-7091-0888-8
 7. Abalo, R., Vera, G., López-Pérez, A. E., Martínez-Villaluenga, M. & Martín-Fontelles, M. I. The gastrointestinal pharmacology of cannabinoids: Focus on motility. Pharmacology 90, 1–10 (2012).
 8. Kargl, J. et al. GPR55 promotes migration and adhesion of colon cancer cells indicating a role in metastasis. Br. J. Pharmacol. 173, 142–154 (2016).
 9. Sreevalsan, S., Joseph, S., Jutooru, I., Chadalapaka, G. & Safe, S. H. Induction of Apoptosis by Cannabinoids in Prostate and Colon Cancer Cells Is Phosphatase Dependent. Anticancer Res. 31, 3799–3807 (2011).
 10. Fernández-ruiz, J. et al. Cannabidiol for neurodegenerative disorders : important new clinical applications for this phytocannabinoid ? Br. J. Clin. Pharmacol. Cannabis 72, 323–333 (2012).
 11. Pertwee, R. G. Targeting the endocannabinoid system with cannabinoid receptor agonists : pharmacological strategies and therapeutic possibilities. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 367, 3353–3363 (2012).