Jak obliczyć, ile mg CBD na kg masy ciała?

   01/19/2023
Jak obliczyć, ile mg CBD na kg masy ciała?

Dobranie właściwej dawki jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i skuteczności. W przypadku produktów z konopi siewnych "więcej" wcale nie znaczy "lepiej". To ile oleju zażywać, zależy bezpośrednio od masy ciała oraz mocy danego produktu. Prócz tego czynnikami, które warto wziąć pod uwagę, są wszelkie dolegliwości oraz wiek.

Obliczenie optymalnej dawki, która zagwarantuje Ci oczekiwane efekty terapeutyczne, nie jest trudne. Trzeba jednak poznać kilka podstawowych zasad. By to ułatwić, przygotowaliśmy krótki poradnik, zawierający wszystkie niezbędne informacje. Przeczytaj go uważnie i ciesz się pozytywnym oddziaływaniem kannabidiolu na Twój organizm!

Jaka dawka CBD na kg masy ciała? – Obliczanie dokładnej wartości

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile CBD na kg masy ciała przyjmować, skorzystaj z poniższych wskazówek. Cały proces składa się z 4 podstawowych kroków. Oto one:

Określenie optymalnej dawki

Ogólnie przyjęta zasada dawkowania (uwzględniająca masę ciała i moc produktu) wygląda następująco:

  1. Niska moc – 0,2 mg/kg
  2. Średnia moc – 0,7 mg/kg
  3. Wysoka moc – 1,3 mg/kg

Do obliczenia dawki uzależnionej od masy ciała, można wykorzystać bardzo prosty wzór:

[masa ciała w kg] × [oczekiwana moc (0,2 mg; 0,7 mg; 1,3 mg)] = [dawka CBD w mg]

Sprawdźmy wzór na konkretnym przykładzie. Jeżeli jesteś mężczyzną ważącym 90 kg i oczekujesz średniej mocy dawki, obliczenia powinny wyglądać następująco:

Mnożysz masę (90 kg) razy ekwiwalent dawki dla średniej mocy (0,7 mg/kg).

[90] × [0,7] = 63 mg CBD

Dzienna dawka w Twoim przypadku to 63 mg czystego CBD (nie oleju). W dalszych krokach wyliczymy, ile oleju będziesz potrzebować, by wprowadzić do organizmu taką ilość substancji czynnej.

Określenie siły (mocy) olejku

Żeby poprawnie ustalić zapotrzebowanie i dawkę, trzeba zwrócić uwagę na to, ile CBD zawiera każdy ml oleju. Mówi o tym zapis na etykiecie. Jeżeli dany produkt ma CBD na poziomie 20 mg/ml, jest to niska moc. Jeśli zaś zawiera go dziesięciokrotnie więcej (możesz wówczas stosować dziesięć razy mniejszą dawkę) moc jest wysoka.

Przy obliczeniach kierujemy się wielkością opakowania (pojemność w ml) oraz ilością CBD w ml oleju (wartość podana na opakowaniu). Obliczenia tego parametru wyglądają następująco:

[ilość CBD w mg] / [pojemność butelki w ml] = [zawartość CBD w mg/ml]

Raz jeszcze sprawdźmy poprawność wzoru na praktycznym przykładzie. Mamy do czynienia z produktem zawierającym 400 mg CBD. Butelka ma pojemność 25 ml.

Obliczenia wyglądają następująco:

[400 mg] / [25 ml] = [16 mg/ml]

Nasz przykładowy olej zawiera 16 mg czystego CBD w każdym mililitrze. Wiedząc już, z jaką siłą olejku mamy do czynienia, możemy przystąpić do określenia konkretnej dawki.

Wyliczenie dokładnej ilości kropel oleju

Standardowe kroplomierze odmierzają dawkę w taki sposób, że każdy ml oleju dzieli się na 30 kropel. Dysponując tą wiedzą, łatwo możemy wyliczyć ilość kropel potrzebną do uzyskania pożądanych rezultatów. Służy do tego następujący wzór:

[ilość CBD w mg/ml] / [30 kropel] = [ilość mg w pojedynczej kropli]

Sprawdźmy to na przykładzie powyższego preparatu, zawierającego 400 mg CBD w butelce o pojemności 25 ml. Z obliczeń wynika, że moc tego preparatu to 16 mg/ml. Wynik uzyskamy, dzieląc tę liczbę przez 30 (ponieważ w każdym ml mieści się 30 kropel).

Podkładając do wzoru, wygląda to następująco:

[16 mg/ml] / [30 kropel] = [0,53 mg CBD w pojedynczej kropli]

Obserwacja reakcji organizmu i dostosowanie dawki

Wszystkie powyższe obliczenia wskazały Ci dawkę początkową, od której zaczynasz eksperymentowanie. Ostateczna dawka jest wynikiem obserwacji reakcji własnego organizmu i analiz pojawiających się objawów (m.in. poprawienia nastroju, zmniejszenie bólu). Jeśli nie zauważasz pozytywnych rezultatów stosowania CBD, zwiększ nieco dawkę i odczekać 4-7 dni, by organizm mógł zareagować. Docelowo powinno zależeć Ci na określeniu możliwie najniższej skutecznej dawki olejku konopnego.

Obliczanie ilości CBD na kg masy ciała – podsumowanie

Ważne jest zrozumienie faktu, że proces dostosowywania dawki tak naprawdę nigdy się nie kończy. Z uwagi na mnogość czynników decydujących o skuteczności CBD (np. metabolizm, aktualna kondycja zdrowotna i wiele innych), trzeba zawsze kontrolować reakcje swojego ciała, by wyłapać symptomy świadczące o zbyt niskiej lub za wysokiej dawce.

Ponieważ kwestie prawne związane z zastosowaniem produktów zawierających w swoim składzie CBD nie zostały jeszcze jednoznacznie doprecyzowane, stosując się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności (...) Dz.Urz.UE L 327 z 11.12.2015, str 1.), chcieliśmy poinformować Państwa, że do czasu rozstrzygnięcia kwestii na poziomie UE, informujemy, że ekstrakty z konopi siewnych z CBD są przeznaczone wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Informacja dla czytelnika: Wpis blogowy przedstawia substancje i ich możliwe zastosowania na podstawie ogólnodostępnych publikacji, badań i wiedzy dostępnej w internecie, prasie oraz książkach. Wpis blogowy nie jest opisem suplementu diety ani żadnego innego produktu zawierającego w/w składniki. Wpis blogowy nie może być traktowany jako porada lekarska lub zdrowotna. W sprawie takiej porady należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.