Jakie leki wchodzą w interakcję i nie należy ich brać z CBD?

   01/30/2023
Jakie leki wchodzą w interakcję i nie należy ich brać z CBD?

Każda spożywana przez człowieka substancja wchodzi w reakcję z przyjmowanymi lekami. Aby mieć pewność, że odbędzie się to bez szkody dla organizmu, warto uzbroić się w wiedzę, dotyczącą czasu enzymatycznego rozpadu danej substancji. W przypadku CBD czas ten wynosi 6-8 godzin. Łatwo więc zaplanować takie przyjmowanie olejków i leków, by substancje te wzajemnie na siebie nie oddziaływały. Co ważne, jako że CBD jest metabolizowane w wątrobie, nie wchodzi w interakcje z lekami metabolizowanymi w nerkach.

Jeśli chcesz poznać mechanizmy wchodzenia poszczególnych składników diety w interakcje z lekami i dowiedzieć się, przy których lekach zachować ostrożność, przeczytaj ten artykuł do końca.

Dlaczego CBD wchodzi w interakcje z niektórymi lekami?

Zacznijmy od tego, że każdy związek chemiczny znajdujący się w spożywanych pokarmach i przyjmowanych substancjach, w jakiś sposób wpłynie na to, jak organizm będzie metabolizował leki.

Skupmy się na roli wątroby i jelit w procesach metabolicznych. Enzymy wątrobowe zwane cytochromami P450 (CYP450) przekształcają dostarczane do organizmu substancje w postać bardziej przyjazną, umożliwiającą bezpieczne i skuteczne ich usunięcie.

Niektóre składniki diety oddziałują właśnie na enzymy CYP450. Należy przy tym pamiętać, że substancje te mogą zarówno przyspieszać, jak i spowalniać metabolizm danego leku.

Metabolizm CBD reguluje enzym CYP3A4, należący do grupy CYP450. On również odpowiada za metabolizm ponad połowy leków używanych w terapiach klinicznych. Jeśli ten sam enzym zajmuje się jednocześnie przetwarzaniem wielu różnych składników, jego działanie może być mało efektywne. Wskutek tego metabolizm postępuje wolniej, a w efekcie stężenie substancji w organizmie rośnie, co z kolei może doprowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia efektów ubocznych danego medykamentu.

Tak działa mechanizm sterujący metabolizmem. Wpływają na niego zarówno syntetyczne, jak i naturalne substancje (np. sok z grejpfruta, kannabidiol i wiele innych).

Z jakimi lekami nie można brać CBD?

Oto lista leków, z którymi CBD wchodzi bądź może wchodzić w niepożądane reakcje.

 • Leki przeciwpsychotyczne – np. klozapina, risperidon.
 • Antydepresanty – np. citalopram, paroksetyna, fluoksetyna.
 • Leki przeciwarytmiczne – np. propafenon, amiodaron.
 • Steroidy i kortykosteroidy – np. hydrokortyzon, deksametazon.
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – np. ibuprofen, ketoprofen, kwas acetylosalisylowy.
 • Beta-blokery – np. propranolol, bisoprolol.
 • Inhibitory pompy protonowej – np. omeprazol, pantoprazol.
 • Leki przeciwhistaminowe – np. cetyryzyna, loratadyna.
 • Antybiotyki makrolidowe – np. erytromycyna, spiramycyna.
 • Leki przeciwpadaczkowe – np. klonazepam, lamotrygina.
 • Benzodiazepiny – np. diazepam, klobazam.
 • Leki nasercowe – np. blokery kanały wapniowego (diltiazem).
 • Środki przeciwwirusowe dla pacjentów z HIV – np. stawudyna, lamiwudyna.
 • Prokinetyki – np. domperidon, prukalopryd.
 • Modulatory w immunologii – np. środki immunosupresyjne, szczepionki.
 • Leki przeciwcukrzycowe – np. sulfonylomoczniki, inhibitory DPP-4.
 • Inhibitory reduktazy HMG-CoA – statyny, takie jak np. fluwastatyna, lowastatyna.

Z czym łączyć CBD, by było to bezpieczne?

Skoro lista preparatów, z którymi CBD może potencjalnie wchodzić w interakcję, jest tak długa, to, z jakimi lekami można brać CBD bez ryzyka działań niepożądanych? Okazuje się, że całkowicie bezpieczne jest przyjmowanie leków stosowanych miejscowo. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju maści czy kremy. Droga podania sprawia, że preparaty te nie są metabolizowane w wątrobie.

W jakich schorzeniach wykorzystuje się CBD?

Kannabidiol wykazuje udowodnione działanie, które jest cenione przez pacjentów, chorujących m.in. na:

 • migreny,
 • zapalenia stawów,
 • nerwicę i depresję,
 • nowotwory,
 • chorobę Alzheimera,
 • chorobę Parkinsona,
 • przewlekłe bóle.

Przed użyciem danego preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli jakikolwiek zapis budzi wątpliwości, przyjmowanie leku wraz z CBD powinno być skonsultowane z lekarzem.

Informacja dla czytelnika: Wpis blogowy przedstawia substancje i ich możliwe zastosowania na podstawie ogólnodostępnych publikacji, badań i wiedzy dostępnej w internecie, prasie oraz książkach. Wpis blogowy nie jest opisem suplementu diety ani żadnego innego produktu zawierającego w/w składniki. Wpis blogowy nie może być traktowany jako porada lekarska lub zdrowotna. W sprawie takiej porady należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.