Olej konopny a Alzheimer - czy olej CBD pomaga? Najnowsze badania

   02/13/2023
Olej konopny a Alzheimer - czy olej CBD pomaga? Najnowsze badania

Choroba Alzheimera to schorzenie nieuleczalne, postępujące wraz z upływem czasu. Wiąże się nie tylko z trwałym uszkodzeniem pamięci i zaburzeniami funkcji poznawczych, ale może wywołać poważne trudności w chodzeniu, przełykaniu czy problemy z orientacją. 

Alzheimer dotyczy aż 350 tyś. Polaków i nawet do 21 milionów w populacji ogólnej, tym samy stając się najczęściej występującą chorobą neurodegeneracyjną na świecie [1]. 

Spis treści:

Czym jest Alzheimer? Co jest przyczyną choroby Alzheimera?

Alzheimer to najczęściej występująca choroba neurozwyrodnieniowa mózgu, w wyniku której dochodzi do zaniku komórek nerwowych. Schorzenie postępuje dość szybko i prowadzi do poważnych zaburzeń pamięci oraz zachowania, co z czasem uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Chory traci możliwość wykonywania pracy, a nawet codziennych, prostych czynności.

Bezpośrednia przyczyna choroby Alzheimera nadal nie została poznana. Najprawdopodobniej schorzenie rozwija się w wyniku wieloletniej korelacji różnych czynników, np. obciążenie genetyczne, prowadzony styl życia, czynniki środowiskowe [2].

Na poziomie komórkowym, czyli w mózgu, dochodzi do gromadzenia się dwóch białek — beta-amyloidu i białka tau. Białka kumulują się pod dwoma postaciami:

 • płytek — beta-amyloid zgromadzonych w przestrzeniach pomiędzy komórkami nerwowymi,
 • splotów — białka tau skupiają się wewnątrz neuronów. 

Choroba Alzheimera — etapy. Pierwsze objawy choroby Alzheimera 

Symptomy choroby Alzheimera zwykle są różne dla poszczególnych pacjentów. Cechą wspólną jest etapowy przebieg i postępowanie objawów.

Etap łagodnego otępienia 

Choroba daje o sobie znać w postaci bardzo łagodnie wyrażonych objawów, a sam chory zwykle funkcjonuje prawidłowo i nie odczuwa większych zaburzeń. Jednak z czasem, kiedy życie z pozoru przebiega normalnie, pacjenci zaczynają zauważać chwilowe zaniki pamięci. Objawiają się np. trudnością z zapamiętywaniem słów, imion, nazwisk czy adresów. 

Chorzy na początkowym etapie choroby Alzheimera mogą zgłaszać takie dolegliwości jak [3]:

 • trudności podczas organizowania lub planowania dotychczas wykonywanych czynności,
 • problemy z zapamiętywaniem dat,
 • zapominanie o tym, jak wykonywało się proste zadania,
 • gubienie rzeczy,
 • trudności w znalezieniu właściwego słowa do opisania czegoś,
 • kłopoty z ogólną oceną, np. ilości czasu niezbędnego na wykonanie konkretnego zadania.

Etap średnio zaawansowanego otępienia 

Drugi etap choroby Alzheimera jest zwykle dłuższy aniżeli pierwszy. Dotychczasowe objawy ulegają pogorszeniu, pacjent doświadcza problemów związanych z zaburzeniami pamięci długotrwałej, co wyraża się w postaci np. stopniowego wytracania wspomnień. 

Pojawiają się zauważalne zmiany w zachowaniu — chorzy często stają się sfrustrowani, poddenerwowani, zaniepokojeni bądź nadmiernie wzburzeni. 

Ponadto osoby chore mogą doświadczyć następujących symptomów [3]:

 • trudności w wykonywaniu podstawowych czynności, jak np. higiena i toaleta,
 • zwiększające się poczucie zagubienia,
 • postępująca utrata pamięci,
 • nieuzasadniona podejrzliwość wobec otoczenia,
 • w niektórych przypadkach urojenia.

Etap bardzo zaawansowanego otępienia 

Zaburzenia pamięci postępują, a osoba chora staje się coraz bardziej niesprawna fizycznie. Na tym etapie pacjenci nie są w stanie rozmawiać ani koordynować własnych ruchów, przez co wymagają całodobowej opieki. 

Dodatkowo mogą wystąpić:

 • trudności lub całkowita niemożność chodzenia bez pomocy innych,
 • problemy z przełykaniem, 
 • zaburzenia orientacji o czasie, miejscu, przestrzeni,
 • trudności w samodzielnym wstawaniu lub podniesieniu głowy,
 • utrata kontroli nad procesami mikcji (oddawania moczu) i defekacji.

Jak długo żyją ludzie chorzy na Alzheimera?

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez amerykańskie towarzystwo Alzheimer's Association, chorzy na Alzheimera przeżywają średnio od 4 do 8 lat po otrzymaniu diagnozy [4]. Przy czym specjaliści podkreślają, że długość życia pacjenta zależy od szeregu zmiennych czynników i wielu chorych przeżywa nawet 20 lat od otrzymania diagnozy.

Czy olej konopny pomaga na Alzheimera? CBD w chorobie Alzheimera 

CBD jest powszechnie znane jako kannabinoid o właściwościach neuroprotekcyjnych, przeciwzapalnych i przeciwoksydacyjnych [5]. Znane czasopismo Frontiers in Pharmacology w 2017 roku opublikowało obszerny przegląd badań, których przedmiotem zainteresowania stały się potencjalne neuroprotekcyjne i przeciwzapalne właściwości kannabidiolu [6]. Zauważono, że CBD pozytywnie oddziaływało na produkcję nowych komórek nerwowych — neurogenezę. Co więcej, obserwacja gryzoni z chorobą Alzheimera wykazała, że podawanie CBD oraz CBD i THC nie tylko zapobiegało rozwojowi kolejnych deficytów poznawczych, ale także niwelowało istniejące zmiany.

Naukowcy potwierdzili, że stymulacja neurogenezy i zapobieganie powstawaniu nowych zaburzeń w mózgu jest wynikiem działania CBD jako odwrotnego agonisty dla receptorów CB2. Zatem kannabidiol prowadzi do zmniejszenia się stanu zapalnego, dzięki czemu pozostawia mikroglej (komórki mózgu, które nie są neuronami, ale pełnią funkcje ochronne) w bardziej zrównoważonym stanie. Nadal potrzeba większej ilości badań klinicznych, ale już dziś wiemy, że potencjał CBD w chorobie Alzheimera jest niezwykle obiecujący [7].

Co więcej, w badaniach zaobserwowano, że CBD wykazuje właściwości przeciwutleniające. Naukowcy w 2006 roku dowiedli, że kannabinoidy działając niezależne od receptora kannabinoidowego mogą redukować stres oksydacyjny. Zatem CBD walcząc z wolnymi rodnikami tlenowymi, działa jednocześnie neuroprotekcyjne przed degeneracją neuronów [8].

CBD i choroba Alzheimera — najnowsze badania 

Badania nad wpływem CBD na chorobę Alzheimera są nadal na wczesnym etapie, mimo to stale się rozwijają. 

Wyniki badania opublikowanego w 2021 roku są bardzo obiecujące. Myszy w późnym stadium choroby Alzheimera przez dwa tygodnie otrzymywały wysokie dawki CBD. Kannabidiol wpływał na przywrócenie właściwych funkcji kluczowym białkom, których rolą jest redukowanie płytek złożonych z beta amyloidu [9]. A to właśnie gromadzenie beta amyloidu leży u podstaw rozwoju Alzheimera.

Autor:

Magdalena Klimiuk-Miąsik

PWZ 4242362

Lekarz w Samodzielny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa

Źródła:

[1] 350 tys. Polaków cierpi na chorobę Alzheimera. Jak ją wykryć przed objawami? | Infor https://samorzad.infor.pl/ 

[2] Risk factors for Alzheimer's disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

[3] What Are the Signs of Alzheimer's Disease? | NIH https://www.nia.nih.gov/ 

[4] Stages of Alzheimer's | Alzheimer's Association https://www.alz.org/ 

[5] Cannabidiol as an emergent therapeutic strategy for lessening the impact of inflammation on oxidative stress | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

[6] vivo Evidence for Therapeutic Properties of Cannabidiol (CBD) for Alzheimer’s Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

[7] In vivo Evidence for Therapeutic Properties of Cannabidiol (CBD) for Alzheimer's Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

[8] Evaluation of the neuroprotective effect of cannabinoids in a rat model of Parkinson's disease: Importance of antioxidant and cannabinoid receptor-independent properties | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

[9] Cannabidiol Ameliorates Cognitive Function via Regulation of IL-33 and TREM2 Upregulation in a Murine Model of Alzheimer's Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Informacja dla czytelnika: Wpis blogowy przedstawia substancje i ich możliwe zastosowania na podstawie ogólnodostępnych publikacji, badań i wiedzy dostępnej w internecie, prasie oraz książkach. Wpis blogowy nie jest opisem suplementu diety ani żadnego innego produktu zawierającego w/w składniki. Wpis blogowy nie może być traktowany jako porada lekarska lub zdrowotna. W sprawie takiej porady należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.