Certyfikowany olejek - Czym tak na prawdę jest certyfikat analizy?

   05/22/2021
Certyfikowany olejek - Czym tak na prawdę jest certyfikat analizy?

Certificate of Analysis czyli Certyfikat analizy (COA) to raport laboratoryjny dotyczący składu chemicznego (np. Zawartości) produktu lub składnika. W kontekście pochodnych konopi przemysłowych COA informuje o profilu kannabinoidów, terpenów i zanieczyszczeń produktów CBD.

Certyfikaty autentyczności służą do sprawdzania, czy zawartość produktu jest dopasowana do sposobu, w jaki jest on reklamowany. Raporty te są ważne dla sprawdzenia, czy ekstrakty z konopi i inne pochodne lub preparaty zawierają mniej niż 0,2% THC wagowo, zgodnie z definicją konopi przemysłowych w prawie.

Wszystkie nasze produkty i składniki są obsługiwane przez certyfikaty COA, który wskazuje poziom kannabinoidów. Przeprowadzane są również testy w celu sprawdzenia niebezpiecznych związków, takich jak metale ciężkie lub pestycydy i zgłaszane w certyfikacie, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.

DLACZEGO CERTYFIKATY COA SĄ WAŻNE?

Badanie przeprowadzone w 2017 się, że prawie 70% internetowych produktów CBD jest nieprawidłowo oznaczonych i zawiera znacznie więcej lub mniej CBD niż reklamowano. W przypadku zastosowań nutraceutycznych znajomość dokładnej mocy i składników jest niezwykle ważna.

Na przykład producenci mogą twierdzić, że produkt CBD nie zawiera THC lub twierdzić, że ich produkt ma pewną moc, ale ponieważ istnieje niewielki nadzór, możliwość „oszukania liczb” jest coraz większa. Może to stanowić poważny problem dla osób, które wybierają produkty bez THC w celu uniknięcia psychoaktywnych skutków ubocznych lub zdają test narkotykowy z powodu pracy.

W nieuregulowanej branży, gdzie wszędzie pojawiają się nowe firmy CBD, klientom trudno jest dokładnie wiedzieć, za co płacą. Samo etykietowanie nie jest niezawodne, zwłaszcza gdy produkty są sprzedawane online klientom, którzy nie w pełni rozumieją tajniki branży.

To jest powód, dla którego certyfikaty autentyczności są standardową praktyką dla niezawodnych, przejrzystych i przestrzegających prawa producentów CBD. Zapewniają przejrzystość zarówno dla konsumentów, jak i dla organów regulacyjnych, aby jasno określić, co jest, a czego nie ma w danym gotowym produkcie lub składniku luzem.

JAK ZNALEŹĆ COA DLA MOJEGO PRODUKTU CBD?

Istnieje kilka sposobów znajdowania certyfikatów autentyczności. Większość firm umieści je na swojej stronie internetowej lub przekaże je klientom na żądanie. Upewnij się, że są aktualne i pasują do numeru partii podanego na produkcie.

JAK CZYTAĆ COA?

W lewym górnym rogu znajduje się informacja pozwalająca zidentyfikować próbkę i partię, z której pochodzi. W prawym górnym rogu znajduje się adres i dane kontaktowe firmy sprzedającej produkt. Kod QR w górnej środkowej części może zostać zeskanowany przez każdego, aby zweryfikować autentyczność raportu. Prowadzi do laboratorium, które przeprowadziło analizę, aby konsumenci mogli sprawdzić krzyżowo, czy certyfikat autentyczności nie został podrobiony.

PROFIL KANNABINOIDOWY

Dolna połowa pierwszej strony przedstawia profil kannabinoidów w próbce, z wyszczególnieniem wykrytych kannabinoidów oraz ich stężenia. Jest to prawdopodobnie najważniejsza sekcja COA, ponieważ informuje konsumentów dokładnie, które kannabinoidy są obecne w naszym olejku. Kolumna ID na wykresie wskazuje, które kannabinoidy zostały przetestowane. 'ND oznacza „niewykryty”, co oznacza, że w próbce była tak niewielka ilość, jeśli w ogóle, że instrumenty laboratoryjne nie mogły jej wykryć, ponieważ znajdowała się poniżej granicy wykrywalności (LOD).

Zasadniczo oznacza to, że nie występuje w produkcie. W analizie wykryto CBD, CBDA, CBDV, CBC i CBG, a ich stężenie jest podawane w miligramach na gram produktu. Ta kolumna „Stężenie” przedstawia moc testowanego oleju CBD, którą należy porównać ze stężeniami CBD reklamowanymi na etykiecie produktu. Ekstrakty z konopi o pełnym spektrum powinny zawierać wiele kannabinoidów, w tym D9-THC, o ile % wagowy THC jest poniżej 0,2%.

Profil terpenowy

Analiza profilu terpenów pokazuje, które terpeny zostały wykryte w próbce i ich względną ilość w procentach wagowych. To właśnie terpeny nadają przemysłowym produktom z konopi wyjątkowy smak i aromat. Różnorodność rodzaju i obfitość może dostarczyć konsumentom informacji o tym, jak może pachnieć lub smakować. Również ta sekcja pokazuje że są to produkty naturalne a nie sztuczne. W czystych izolatach oraz w produktach podrobionych możemy ze święcą szukać terpenów.

METAL CIĘŻKI, MYKOTOKSYNY, ANALIZA MIKROBIAŁÓW

Wykres analizy metali ciężkich, mikotoksyn i drobnoustrojów wskazuje, które substancje zostały przebadane, wraz z symbolem chemicznym i nazwą. Zastosowana metoda testowania określa granicę oznaczalności i dozwolone limity substancji (wytyczne UE).

ANALIZA ROZPUSZCZALNIKÓW POZOSTAŁYCH

Badanie resztkowego rozpuszczalnika określa, czy obecne są resztkowe rozpuszczalniki lub inne zanieczyszczenia i czy są obecne w szkodliwych ilościach. Może również określić, czy podczas opracowywania produktu przestrzegano właściwego procesu oczyszczania rozpuszczalnika.

ANALIZA PESTYCYDÓW

Kolejnym raportem w COA jest analiza pestycydów, która wymienia szereg popularnych pestycydów przebadanych w próbce. Jednostką w tym przypadku jest „ppb” lub części na miliard.

NIE PŁACIĆ ZA PRODUKT BEZ ODPOWIEDNIEJ ANALIZY COA

W branży, która szybko się rozwija z ograniczonymi regulacjami, niezwykle ważne jest, aby jako konsument dokładnie wiedzieć, co się jupuje. Certyfikaty analizy zapewniają konsumentom przejrzystość i pewność, dzięki czemu mogą mieć pewność co do tego, co kupują.

Chociaż Certyfikaty Autentyczności różnią się wyglądem w zależności od laboratorium, podstawowe informacje przedstawione w tym poście powinny znajdować się na każdym Certyfikacie Autentyczności.

Należy podać daty i numery partii produktów, aby konsumenci mogli upewnić się, że raport jest aktualny i dotyczy partii, z której pochodzi ich produkt. Profil kannabinoidowy powinien być zgodny z opisem produktu, w tym z rodzajem ekstraktu (pełne spektrum itp.) Oraz mocą produktu.

Analiza metali ciężkich, mikotoksyn, drobnoustrojów, pestycydów i pozostałości rozpuszczalników może być wykorzystana do zapewnienia, że konopie przemysłowe rosną bezpiecznie, a ich ekstrakt jest bezpieczny do dalszej obróbki i konsumpcji.

Należy unikać firm, które nie dostarczają aktualnych certyfikatów analizy. Oszustwa dotyczące certyfikatu autentyczności występują również w branży i należy podjąć środki ostrożności, aby upewnić się, że Twój certyfikat autentyczności nie został sfabrykowany. Certyfikowane olejki CBD kupią Państwo np. w naszym sklepie.