Olejki i pasty CBD wykazują działanie antynowotworowe

   08/21/2015
Olejki i pasty CBD wykazują działanie antynowotworowe

NOWOTWÓR OGÓLNY:

CBD jako potencjalny lek przeciwnowotworowy

Produkty z CBD hamują angiogenezę poprzez wiele mechanizmów

Kannabidiol hamuje inwazję komórek nowotworowych poprzez aktywację tkankowego inhibitora metaloproteinazy -1

Medyczne konopie walczą z rakiem i zmniejszają skutki uboczne

NOWOTWÓR PŁUC:

Kanabidiol (olejek CBD i pasta CBD) hamuje inwazję komórek raka płuc i jego przerzuty poprzez cząsteczki adhezji międzykomórkowej-1C

Zmniejszenie inhibitora aktywatora plazminogenu-1 może przyczyniać się do antynowotorowego działania kannabidiolu na komórki raka płuc

Media ignorują ustaleńia biegłych, że medyczna marihuana pomaga w zapobieganiu raka płuc

NOWOTWÓR PROSTATY

Indukcja apoptozy poprzez działanie medycznych konopii konkretnie kannabinoidów w komórkach raka prostaty i raka jelita grubego

Ekstrakt z Cannabis sativa z wysoką zawartością kannabidiolu (CBD)

NOWOTWÓR PIERSI 

Działanie przeciwnowotworowe przy zastosowaniu produktów zawierających wysokie stężenia CBD - olejki cbd

CBD jako nowy inhibitor Id-1 ekspresji genów w komórkach raka piersi

Kwas kanabidiolowy jako główny składnik jest inhibitorem MDA-MB-231 migracji komórek raka sutka

CBD A NOWOTWORY

BIAŁACZKA

CBD czyli kannabinoidy indukują apoptoze komórek

Nowa rola kannabidiolu w regulacji p22phox i ekspresji NOX4

NOWOTWÓR SKÓRY

Działanie przeciwnowotworowe w przypadku czerniaka

OLEJE I PASTY CBD DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE

Ekstrakt z CBD pomaga zapobiec bólowi przy chemioterapii

Badanie grup równoległych na temat skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji THC: ekstrakt z CBD i ekstrakt z THC u pacjentów z opornym bólem nowotworowym