CBD a choroby układu oddechowego

   11/09/2018
CBD a choroby układu oddechowego

Układ oddechowy tworzą jama nosowa, jama ustna, gardło, krtań, tchawica, oskrzela oraz oskrzeliki, zaś jego zadanie to wymienianie powietrza pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a płucami. W bardziej szczegółowym ujęciu, układ oddechowy kontroluje proces wymiany tlenu i dwutlenku węgla w organizmie.

Nos/usta, tchawica, oskrzela oraz przepona umożliwiają oddychanie i wymianę gazów, ułatwiając natlenianie krwi poprzez dyfuzję i ponowne wydalenie dwutlenku węgla w powietrze.

Wykazano, że układ endokannabinoidowy odgrywa kluczową rolę w polepszaniu zdolności oddechowej płuc. Receptory CB1 i CB2 są rozproszone w obrębie układu oddechowego, zaś badania wskazują, że kliniczny niedobór endokannabinoidów przyczynia się do powstania przewlekłych i złośliwych chorób płuc. 1, 2, 3

Kannabidiol a choroby układu oddechowego

Wykazano, że CBD ma istotne właściwości immunosupresyjne i przeciwzapalne w stanach zapalnych w różnych modelach gryzoni. Najnowsze badania dowodzą, że profilaktyczne zastosowanie CBD było w stanie zapobiec odpowiedzi zapalnej płuc u uczestników badań klinicznych cierpiących na ostrą niewydolność oddechową. Najostrzejsza postać ostrej niewydolności oddechowej, czyli zespół ostrej niewydolności oddechowej (ang. ARDS) wciąż jest ważnym problemem i nadal stanowi wyzwanie dla lekarzy i wyznawców. 4, 5

Astma

Astma jest reaktywną zapalną chorobą dróg oddechowych, która powoduje zwężenie oskrzelików, duszność oraz zmniejszenie objętości oddechowej płuc. Przewlekła astma, której cechą charakterystyczną jest ostra reaktywność, nieleczona może szybko stać się przyczyną zgonu. Udowodniono, że układ endokannabinoidowy odgrywa istotną rolę w niwelowaniu odpowiedzi zapalnej w astmie poprzez receptory CB1 i CB2.

Aktywowane receptory CB1 indukują rozszerzenie oskrzeli (czyli rozkurczenie mięśni gładkich), co pomaga w problemach z oddychaniem, podczas gdy receptory CB2 wpływają na reakcje immunologiczne w płucach.

Układ endokannabinoidowy pomaga w modulowaniu nadaktywnej reakcji na antygeny, zaś badania dowodzą, że olej CBD odgrywa znaczącą rolę w interakcji z mechanizmami definiującymi działanie patofizjologiczne w astmie. 6

Rak płuc

Rak płuca to nabyty nowotwór złośliwy, którego najczęstszą przyczyną jest palenie tytoniu. Po ekspozycji na działanie rakotwórcze mutacje genetyczne pojawiają się wcześnie, zaś rozwój nowotworu złośliwego może nastąpić nawet kilka dekad później.

Palenie tytoniu wpływa również na rolę układu endokannabinoidowego w homeostazie immunologicznej. Olej CBD, oprócz znanych właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych, które są niezbędne w profilaktyce i leczeniu raka, wydaje się także hamować przerzuty raka płuc, który często rozprzestrzenia się do mózgu i kręgosłupa.

Badania dowodzą, że CBD mogłoby stanowić opcję terapeutyczną w leczeniu wysoce inwazyjnego raka płuc poprzez skuteczne zmniejszanie inwazyjności komórek rakowych. 7

Zapalenie płuc

Przyczyną zapalenia płuc jest infekcja wirusowa lub bakteryjna. Choroba powoduje zaburzenia oddychania u osób cierpiących na współistniejące schorzenia przewlekłe i autoimmunologiczne. Kliniczny niedobór endokannabinoidów powiązany z zapaleniem płuc wpływa na aktywność receptorów CB2, które regulują odpowiedzi immunologiczne, łącznie z niemożnością zahamowania nadmiernej aktywności leukocytów, co może prowadzić do alergii i reakcji autoimmunologicznej. Wykazano, że olej CBD hamuje nadaktywność leukocytów, usprawnia funkcjonowanie płuc oraz zmniejsza stan zapalny, skracając czas wyzdrowienia u chorych na ostre infekcje płuc. Rosnąca ilość danych naukowych popiera potencjalne stosowanie CBD jako narzędzia terapeutycznego w leczeniu i kontroli infekcji i chorób zapalnych płuc. 8, 9

  1. Russo, E. B. Clinical endocannabinoid deficiency revisited: can this concept explain the therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions? Neuroendocrinol. Lett. 25, 31–39 (2004).
  2. Scarabino, T., Salvolini, U., Salle, F. Di, Duvernoy, H. & Rabishong, P. ATLAS OF MORPHOLOGY AND FUNCTIONAL ANATOMY. (2006).
  3. SC, S. & MS, W. Clinical endocannabinoid deficiency revisited: can this concept explain the therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions? Neuroendocrinol. Lett. 35, 198–201 (2014).
  4. Booz, G. W. Cannabidiol as Emergent Therapeutic Strategy for Lessening the impact of Inflammation on Oxidative Stress. Radic. Biol. Med 51, 1054–1061 (2011).
  5. Deiana, S. Medical use of cannabis. Cannabidiol: A new light for schizophrenia? Drug Test. Anal. 5, 46–51 (2013).
  6. Vuolo, F. et al. Evaluation of Serum Cytokines Levels and the Role of Cannabidiol Treatment in Animal Model of Asthma. Mediators Inflamm. 2015, 1–5 (2015).
  7. Ramer, R. et al. COX-2 and PPAR- Confer Cannabidiol-Induced Apoptosis of Human Lung Cancer Cells. Mol. Cancer Ther. 12, 69–82 (2013).
  8. SC, S. & MS, W. Clinical endocannabinoid deficiency revisited: can this concept explain the therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions? Neuroendocrinol. Lett. 35, 198–201 (2014).
  9. Baron, E. P. Comprehensive Review of Medicinal Marijuana, Cannabinoids, and Therapeutic Implications in Medicine and Headache: What a Long Strange Trip It’s Been. 885–916 (2000).