CBD a choroby i zaburzenia endokrynologiczne

   02/22/2022
CBD a choroby i zaburzenia endokrynologiczne

Coraz większa liczba danych podkreśla rolę układu endokannabinoidowego w reakcji na stres poprzez wpływanie na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz na kontrolę reprodukcji poprzez modyfikowanie uwalniania gonadotropiny, płodności oraz zachowania seksualnego.

Te wyniki sugerują, że kannabinoidy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy hormonalnej i że, pomimo zapotrzebowania na dalsze badania, CBD jawi się jako obiecująca terapia w leczeniu zaburzeń na tle endokrynologicznym.

Cukrzyca i CBD

Cukrzyca jest zaburzeniem endokrynologicznym o silnym komponencie dziedzicznym, na które cierpią dzieci i dorośli przez całe swoje życie. W cukrzycy (diabetes mellitus) wykształca się insulinoodporność i dochodzi do dysregulacji glukozy, co znacząco wpływa na układ krążenia, odpornościowy, nerwowy oraz endokrynologiczny poprzez zmiany w mikro- i makronaczyniach.

Dowody wyraźnie wskazują, że układ endokannabinoidowy odgrywa kluczową rolę w rozwoju cukrzycy pierwotnej i jej licznych powikłań, udowadniając, że nadczynny układ endokannabinoidowy poprzez nadaktywność receptorów CB1 związany jest z powstawaniem stresu oksydacyjnego i nitracyjnego, stanów zapalnych, adipogenezy, lipogenezy, zwiększonej insulinoodporności oraz zwiększonego apetytu.

CBD, jako silny inhibitor stresu oksydacyjnego i azotowego oraz stanów zapalnych, wykazał się skutecznością w leczeniu cukrzycy. U części myszy z początkowymi objawami cukrzycy zastosowano CBD, zaś u części nie.

U 32% grupy, której podano CBD, doszło do rozwoju choroby, natomiast w grupie, w której nie zastosowano CBD, choroba rozwinęła się w 100%.

Wciąż rosnąca ilość materiału naukowego potwierdza korzyści płynące z CBD w obniżaniu insulinoodporności oraz działaniu w hipoglikemii.

Coraz częściej zaleca się olej z CBD jako potencjalną terapię w leczeniu cukrzycy.

CBD zdecydowanie wydaje się przynosić zapobiegawcze skutki przy insulinoodporności oraz działać zapobiegawczo przed wykształceniem się pełnej cukrzycy poprzez podanie go osobom zdrowym, zagrożonym cukrzycą, w stanie cukrzycowym oraz chorym na cukrzycę.