W firmie Endoca produkcja posiada certyfikat dobrych praktyk produkcyjnych (GMP), co oznacza, że nasza produkcja spełnia najwyższe standardy jakości. Mamy bardzo rygorystyczny system kontroli jakości w którym stosujemy urządzenia najnowszych technologii upewniając się, że każdy produkt jest wolny od zanieczyszczeń oraz zawiera zadeklarowaną wartość kannabinoidów co potwierdzają aktualne analizy.

Proces produkcji rozpoczyna się indywidualną selekcją surowca najwyższej jakości. Celem jest wyprodukowanie najwyższej jakości oleju CBD. Wykorzystujemy najlepsze rośliny konopi pochodzące z czystych i naturalnych upraw w Skandynawii, które są wolne od szkodliwych pestycydów i herbicydów. To umożliwia Endoca™ uzyskanie produktów CBD najwyższej jakości.

Nasze surowce są testowane pod kątem jakości, aby zapewnić spełnienie najwyższych standardów. Testowanie oleju CBD odbywa się w naszym laboratorium wyposażonym w najnowsze technologie. Korzystamy z szeregu technik analitycznych, aby dokładnie zbadać każdą serię naszego najlepszego oleju CBD. Prowadzone obecnie przez Endoca™ badania z udziałem wiodących biochemików i neurobiologów z całego świata pomogą nam jeszcze bardziej zidentyfikować powtarzalną jakość składników i udoskonalić nasze produkty dla dalszej suplementacji twojego zdrowia. Dla niezależnej oceny produktów Endoca™, korzystamy też z zewnętrznych firm analitycznych.

Narzędzia wysokiej jakości i pasja starej szkoły

Endoca używa tylko najlepszych i najnowszych technologii do tworzenia bezpiecznych oraz cennych produktów konopnych CBD. Kontrola jakości jest ośrodkiem naszych dążeń do dostarczenia klientowi najlepszych produktów CBD jakie może zaoferować natura i nauka. Przez cały nasz proces produkcyjny przestrzegamy ścisłych standardów GMP. Nasze rośliny uprawiane są w sposób naturalny oraz nie są modyfikowane genetycznie. Susz konopny jest skrupulatnie, dokładnie i precyzyjnie selekcjonowany a plony zbierane delikatnie oraz suszone w najbardziej optymalnych warunkach. Zbiory konopi w Endoca wykonują najbardziej oddani pracownicy z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych na świecie narzędzi, przewyższających te powszechnie dostępne w publicznych laboratoriach komercyjnych.

Każda seria wyprodukowana w Endoca jest dokładnie testowana, aby zapewnić, że nasze produkty organiczne są wolne od pestycydów, herbicydów, pleśni, metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń. Endoca używa najbardziej zaawansowanych technik naukowych takich jak metoda HPLC, standardu przemysłowego jak również zaawansowanego magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) najnowszej technologii do monitorowania składu oleju. Przechodzimy te drogę aby mieć pewność, że dostarczamy naszym klientom bezpieczne produkty konopne CBD dostępne na rynku.

Wszystkie produkty CBD Endoca są testowane pod kątem jakości

Obecnie na rynku konopnym mamy do czynienia z ogólnym brakiem kontroli jakości oraz brakiem standardów lub obiektywnych osób trzecich regulujących ten przemysł mimo, że wiele osób myśli, że tak jest. Różne, powszechnie dostępne laboratoria mają wiele ograniczeń i trudności w przeprowadzeniu rzetelnych testów i dzieje się tak z kilku powodów.


My poważnie podchodzimy do jakości naszych produktów bo chodzi tu o naszą własną reputację. Jakość naszego produktu musi być najlepsza. Aby ją uzyskać, inwestujemy czas i ogromne zasoby w zapewnienie jakości i kontrolę jakości. Ciągłe udoskonalanie jest naszym nieustannym celem do zapewnienia precyzji, dokładności i powtarzalności w naszym podejściu do polityki rolnej i testów.

Naszą misją w Endoca jest dawać przykład w przemyśle konopnym. Naszym celem jest uzyskanie złotego standardu dla badań analitycznych konopi i zapewnienia jakości. Robimy to wiedząc, że podnosimy poprzeczkę jakości oraz dzielimy się korzyściami z wszystkimi obecnymi i przyszłymi użytkownikami produktów konopnych. Mamy szczerą nadzieję, że wszystkie laboratoria podniosą swoje standardy, aby zwiększyć oczekiwania i osiągnąć lepszą jakość dla całego przemysłu. Endoca chce dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą poprzez partnerstwo, aby zapewnić, że przemysł wywiązuje się ze swoich obietnic w zakresie jakości i bezpieczeństwa konsumenta.

Niestety, istnieje wiele produktów na rynku zawierających toksyny takie jak pestycydy, herbicydy, pleśnie, grzyby i nawet niebezpieczne a pomijane mykotoksyny. Endoca nie idzie na skróty i korzysta z tylu testów, ile tylko jest dostępnych. Sprawdzamy produkty na obecność ponad 200 pestycydów, metali ciężkich i mykotoksyn. Wiemy, że nasze metody i sprzęt są światowej klasy. Jest to weryfikowane przez niezależne oraz certyfikowane w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych laboratoria zewnętrzne z których usług korzystamy.

Jak sprawdzić certyfikat naszego produktu? Na każdym opakowaniu przy kodzie kreskowym znajduje się numer partii, który jest przyporządkowany do analizy laboratoryjnej.

olej CBD Endoca posiadają następujące numery:

Analiza kannabinoidów

Analizę przeprowadzono przy użyciu systemu HPLC Shimadzu wyposażonego w iniektor termostatowany typu SIL 30AC, próżnie DGU 20A5 oraz pompe LC-30AD. Rozdział chromatograficzny uzyskano przy użyciu kolumny Supelco Discovery HS C18 (25 x 4.6 mm, 5 µm) RP wraz z użyciem pre kolumny C18 w temperaturze 30 °C kontrolowanej przez piec grzewczy CTO-20AC. Użyto elucji izokratycznej (acetonitryl: woda (0,5% FA) (4: 1)) w czasie 30 minut. Szybkość przepływu wynosiła 0,8 ml/min. Kannabinoidy CBD i CBDA monitorowano przy długościach fali 225 i 306 nm, z zastosowaniem detektora diodowego SPD-M20A. Stężenie standardów wynosiło 1 mg/ml przy objętości nastrzyku 20 µl. Ocenę danych prowadzono stosując oprogramowanie Solutions Lab. Analizę ilościową badanych kannabinoidów oceniano przy użyciu krzywej wzorcowej dla każdego związku. Zakres kalibracji był liniowy dla stężeń od 5 do 500 ng /ml, dla CBD oraz od 5 do 500 ng/ml dla CBDA. Czasy retencji związków wynosiły odpowiednio: CBDA (RT 9,5 min), CBD (RT 11,1 min). Ekstrakt z konopi rozpuszczono w 1 ml metanolu. Następnie roztwór poddano działaniu ultradźwięków przez 5 minut i mieszano przez 10 sekund. Próbki przed analizą HPLC wirowano przy 4800 obrotach na minutę, a następnie rozcieńczono metanolem do stężenia końcowego 1 mg/ml.

Analiza terpenów

10 mg homogenicznej próbki odważano i rozpuszczono w 1 ml pentanu zawierającego 0,04% dekanu jako wzorca wewnętrznego. Próbkę umieszczano w ultradźwiękowej łaźni wodnej na 5 minut i wymieszano. 200 µl tak przygotowanego roztworu rozcieńczono 800 µL pentanu i poddano analizie metodą GC-FID. W celu analizy terpenów użyto chromatografii gazowej (Agilent HP 6890) z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID).Rozdział chromatograficzny przeprowadzono przy użyciu kolumny kapilarnej RRTX-5 w / Integra-Guard. Nastrzyk na kolumnę chromatograficzną uzyskano wykorzystując dozownik typu split/splitless w trybie split (1:10). Analizę przebiegała w następujących warunkach: program temperaturowy: od 50 °C do 280 °C (narost 15 °C/min), kolumnę utrzymywano w temp. 280 °C przez 15 min, całkowity czas analizy 31 minut; temperatura dozownika 280 °C; temperatura linii transferowej 260 °C; przepływ helu przez kolumnę chromatograficzną 1mL/min. Na kolumnę nastrzyknięto 2 µL próbki. Dane analizowano przy użyciu Chemstation v.D.02.00.275 (Agilent Technologies).

Kontrola jakości CBD Cibdol

Olej 4% CBD Cibdol

Batch no: A26

Batch no: A25

Batch no: A24

Batch no: A23

Batch no: A22

Batch no: A18

Batch no: A17

Olej 10% CBD Cibdol

Batch no: C09

Batch no: C08

Batch no: C07

Batch no: C05

Batch no: C04

Вибачте за незручності.

Повторіть спробу пошуку